25 години фондация

„Проф.д-р Велеслав Гаврийски"

"Добрите традиции в застраховането
се нуждаят от грижи."

Актуални Новини


Публикувано на 14.07.2023

Национални годишни награди на Фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски“-2023

На 17 май 2023 г. на тържествена церемония в присъствието на множество гости в столичния хотел “Маринела” бяха връчени за 25-та поредна година специалните Национални награди на Фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" на заслужили специалисти, експерти, професионални мениджъри и лидери в своя сектор.

Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси, фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българската асоциация на застрахователните брокери.

Превърналото се в празнична традиция за бранша събитието събра представители на бизнеса, на държавните институции, парламента, политически партии и регулаторните органи, на научните, академичните среди и медиите.

Сред официалните гости на церемонията присъства г-н Росен Желязков, председател на Народното събрание, г-н Лазар Лазаров, служебен заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика, г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, г-жа Горица Грънчарова-Кожарева, председател на Сметната палата, г-жа Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, г-н Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт, зам.-председателите на КФН – г-н Владимир Савов и г-жа Диана Йорданова, г-н Тошко Тодоров, зам.-председател на Сметната палата, г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Максим Колев, председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционния фонд, г-н Станислав Попдончев, зам.-председател на Българската стопанска камара, г-н Тодор Табаков, зам.- председател на БТПП и други.

pic

На тържествената церемония бяха отличени най-добре представилите се през 2022 г. дружества от застрахователния и пенсионноосигурителния бизнес, вкл. и застрахователното посредничество. Те бяха излъчени от експертно жури, включващо представители на петте браншови организации – членове на организационния комитет, на база предварително приети обективни критерии и показатели, присъстващи в информационния масив на КФН за 2022 г.

pic

На тържествената церемония фондация „проф. д-р В. Гаврийски” връчи за 25-та поредна година своите национални персонални награди за 2023 г. на професионално най-изявените личности в сферата за застраховането, осигуряването и посредничеството.

С първата национална награда „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“ – 2023 г. бе удостоен г-н Константин Стойчев Велев, изпълнителен директор на ЗАД „Армеец“ АД, изявен български юрист, с широка и задълбочена експертиза и професионален авторитет, уважаван висш мениджър в областта на застраховането, с 20-годишен професионален опит, експертиза и лидерство на застрахователния пазар, двумандатен председател на УС на АБЗ, преподавател по гражданско и търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“. Високото отличие връчи г-н Росен Желязков, председател на Народното събрание на Република България.

pic

Носител на Втората национална награда „За цялостен принос в развитието на българското застраховане”-2023 г. спечели г-н Максим Страшимиров Максимов – с дългогодишна професионална практика в застраховането и мениджмънта на големи застрахователни компании, основател и главен редактор на вестниците „Застраховател прес“ и „България прес“, Член на Съюза на българските писатели и Съюза на Българските журналисти.

pic

С приза „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване” за 2023 г. бе отличен г-н Георги Тодоров Тодоров, изпълнителен директор на ПОД „ЦКБ-СИЛА“ - успешен и уважаван дълголетен участник в управлението на пенсионно-осигурителния бизнес на България, в разработването и внедряването на различни проектни предложения на Асоциацията за текущи промени и реформи във финансовото и осигурителното законодателство на страната. Наградата обяви и връчи г-н Лазар Лазаров, първи вицепремиер на правителството и Министър на труда и социалната политика.

pic

С наградата "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" – 2023 г. бе отличен г-н Йордан Петков Велев, основател, собственик и изпълнителен директор от 1998 г. на едно от първите застрахователно-брокерски дружества, опериращи на български застрахователен пазар АД „Балкан“. Призът обяви и връчи г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България.

pic

Призьорите на фондация „проф. д-р В. Гаврийски” получиха специално изработени Статуетки на богинята на победата „Нике”, почетни грамоти и значки с лика на патрона на фондацията.

Церемонията завърши с обща снимка на всички наградени и награждаващи, официални гости и членовете на Организационния комитет.

pic

Медийни партньори на 25-тото издание на годишните награди бяха: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Българска телеграфна агенция, Dnes.bg, Еconomic.bg, Novinite.bg, “Банкеръ”, Econ.bg и MoitePari.bg.

Проф. д-р ик. н. Нено Павлов,
председател на УС
Публикувано на 13.07.2023

С уважение и благодарност към Фондация „проф. д-р В. Гаврийски“

Доц. д-р Ирена Маркова защити успешно дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките” на тема „Застраховане на екологични рискове в корпоративната сигурност на индустриалното предприятие“ към катедра „Национална и регионална сигурност” при УНСС. Застраховането на екологични рискове е тема с дълбока обществена и социална значимост, все още обаче недостатъчно изследвана в застрахователната теория“, изтъква доц. Маркова в дисертационния си труд и подчертава, че обезпечаването на принципа за устойчиво развитие на икономиката на страната повишава ролята и значимостта на екологичното застраховане, налага усъвършенстване и иновации на застрахователните продукти, разширяване фокуса на изследванията на корпоративния риск мениджмънт.

Като новоизбран д-р на науките по застраховане доц. Ирена Маркова изказа признателност за голямата институционална подкрепа на Фондация „Проф. д-р В. Гаврийски” в провеждането на специализираните анкетни проучвания в търсенето и предлагането на пазара на екологичното застраховане в България. Тя благодари за подкрепата през годините и на представителите Свищовската школа по застраховане: на проф. д-р ик.н. Нено Павлов, доц. Йото Йотов, проф. Боян Илиев, на всички, с които е работила през годините.
Публикувано на 12.05.2023

Награждават най-добрите компании в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас

pic

За 25-та година Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски” ще връчи своите специални награди на заслужили експерти, мениджъри и лидери в своя сектор

За 15-та година ще бъде церемонията по връчване на годишните награди

Събитието ще се проведе на 17 май 2023 г.

Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери, които ще отличат най-добрите компании в сектора.

По традиция отличията се връчват в 9 категории, като победителите ще бъдат определени от експертно жури, в лицето на представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.

Най-добрите компании ще получат призове в следните категории:

Очаква се на тазгодишната церемония по връчване на наградите да присъстват над 200 гости. Събитието по традиция се посещава от застрахователния и финансовия елит на България, ръководители на държавните институции и регулаторните органи, на академичните среди и бизнеса.

Медийни партньори на годишните награди са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Българска телеграфна агенция, Dnes.bg, Еconomic.bg, Novinite.bg, “Банкеръ”, Econ.bg и MoitePari.bg.
Публикувано на 21.11.2022

Отчетно-изборно Общо събрание на Фондацията

Уважаеми госпожи и господа,

На 29 септември 2022 г. в гр. София, пл. „Позитано“ № 5, Голяма зала на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ се проведе Общо събрание на фондация „проф. д-р В. Гаврийски", с участието на представители на редовните членове юридически и физически лица. Присъстващите приеха Отчета за дейността на фондацията за 2021 г., План-програмата за дейността и Бюджета за 2023 г. Членовете на Събранието избраха нов Попечителски съвет, Управителен съвет и Контролен съвет на Фондацията. Обсъдени бяха предложения за промени в размера на годишните членски вноски за 2023 г. Проведена бе дискусия и предложени конкретни решения за подобряване комуникационната политика на фондацията и по-активното популяризиране и публично оповестяване на дейността, публичните прояви и инициативи на фондацията в областите на утвърдените от УС проектни направления. Единодушно се прие предложението да се инициира вътрешна дискусия с членския състав за внасяне на наложителни промени в Устава на Сдружението с нестопанска цел.

Попечителски съвет:

Председател

Светослав Гаврийски

Членове:

Константин Велев

Недялко Чандъров

Управителен съвет:

Председател

Проф. д.ик.н.Нено Павлов

Заместник председател

Светла Несторова-Асенова

Заместник председател

Юри Копач

Секретар

проф. д.ик.н.Диана Георгиева

Членове:

проф. д-р Стоян Проданов

Максим Максимов

Андрей Александров

доц. д-р Радостин Вазов

д-р Николай Здравков

Милен Марков

Костадин Пеев

Контролен съвет:

Председател

проф. д-р Станислав Димитров

Членове:

Владислав Русев

Борис Паличев

Публикувано на 29.08.2022

Покана за годишно общо събрание на членовете на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“, Управителният съвет на Фондацията свиква редовно, годишно Общо събрание на членовете на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“. Общото събрание ще се проведе на 29.09.2022 г. (четвъртък) от 16.00 часа, в гр. София, пл. „Позитано “ № 5, ет. 4, голяма зала на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад от Управителния съвет на Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" за периода от предходното Общо събрание до настоящият момент;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ за 2021г.;
  3. Отчетен доклад за финансовото състояние на Фондация "Проф.д-р Велеслав Гаврийски" за  периода от предходното Общо събрание до настоящия момент;
  4. Изготвяне на план-програма за бъдещата дейност на Фондацията и приемане на бюджет;
  5. Избор на нов Управителен съвет;
  6. Приемане на нови членове;
  7. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

Материалите  за ОС се намират на разположение на членовете на адреса на управление на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“, гр. София, ул. „Аксаков“ 16.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 17.00 часа.

Публикувано на 20.06.2022

Национални годишни награди на Фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски” - 2022 г.

На 19 май 2022 г. на тържествена церемония в столичния хотел „Маринела” бяха връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионно-осигурителния сектор - „Застраховател на годината”, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината“ - 2021 г. Организатори на събитието са фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българската асоциация на застрахователните брокери.

Фондация “Проф. д-р В. Гаврийски” връчи 24-то годишно издание на специалните Национални награди „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" на изявени специалисти, експерти, мениджъри и лидери в сектора и компании от небанковия финансов бизнес.

Сред официалните гости на церемонията бяха г-н Гълъб Донев, секретар по демография и социални политики на Президента на Република България, г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор (КФН), заместник-председателите на КФН - г-н Владимир Савов, ръководещ управление “Застрахователен надзор” и г-жа Диана Йорданова, ръководеща управление “Осигурителен надзор”, г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-жа Диана Митева, председател на УС на Асоциацията на банките в България и др.

Водещият г-н Костадин Филипов, говорител в БНТ откри церемонията с думите:

Уважаеми колеги и гости, Имам удоволствието в дните на Юбилейната 25-та годишнина от учредяването на Фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски” да обява решението на Управителния съвет относно носителите на 24-то издание на Националните награди за цялостен принос 2022г.:

„За цялостен принос в развитието на българското застраховане”

„За цялостен принос в развитието на българското осигуряване”

„За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането”.

По този повод позволете да представя обръщението на председателя на Управителния съвет на Фондацията проф. Нено Павлов, доктор на науките:

Уважаеми колеги, членове, приятели и симпатизанти на Фондация „проф. Велеслав Гаврийски“, Скъпи носители на Статуетката на Богинята Нике, Уважаеми гости, с особена радост, признателност и уважение Ви поздравявам по повод 25-та годишнина от основаването на Фондацията. Искрените ни пожелания са да бъдете здрави, далновидни и мъдри, с мултикултурен поглед, лидерски дух и усет към иновативността да развивате модерното предприемачество в застраховането и осигуряването, умело да преодолявате предизвикателствата на динамично променящата се глобализирана конкурентна среда. Отстоявайте градивните бизнес ценности, защото те задават перспективи и хоризонти, те ни учат на живот, зареждат ни с мотивация за нови постижения, развитие и просперитет! Честит юбилеен празник! На многая лета!

pic

Персоналният избор на наградените е направен на база утвърдените от УС оценъчни критерии, които са публикувани на сайта на Фондацията, с участието на Комисията по номинациите и финалното решение на заседанието на Управителния съвет от 05.05.2022г.

Призьорите на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” получават специално изработена Статуетка на Богинята на победата „Нике”, почетна грамота и значка с лика на патрона на Фондацията.

Призът „За цялостен принос в развитието на българското застраховане” се присъжда на г-н Юри Копач, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Дженерали Застраховане“ АД, Зам. председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи. От 2010г. до момента, като член на Управителния съвет на Гаранционния фонд има съществен принос за качеството и устойчивостта на гаранциите за потребителите на застрахователни услуги на пазара.

pic

Националната награда „За цялостен принос в развитието на българското застраховане” (от академичните среди), се присъжда на доц. д-р Григорий Вазов, бивш президент и ректор емеритус на Висшето училище по застраховане и финанси, изпълнителен директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab към ВУЗФ, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, член на Фискалния съвет на Р България, член на Надзорния съвет на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, бивш зам. министър. Наградата му бе връчена от д-р Николай Здравков, председател на УС на Българската асоциация на застрахователните брокери.

pic

С приза „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване” се награждава доц. д-р Станислав Димитров, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ЖЗК „Съгласие АД“, ръководител на катедра „Финанси и застраховане“ във ВУЗФ и програмен директор на направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“ във VUZF Lab. Бил е Търговски Директор в Животозастрахователна компания, главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД, Зам. директор в Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД. Отличието му връчи г-н Гълъб Донев, секретар по демография и социални политики на Президента на Република България.

pic

Г-н Кольо Делев, учредител с партньори и управител на най-голямото лицензирано дружество сред застрахователните брокери по премиен приход в България – „ЕС ДИ АЙ Груп“ ООД, бе удостоен с Националния приз „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането“. Наградата му бе връчена от г-н Гълъб Донев, секретар по демография и социални политики на Президента на Република България.

Специалните медийни партньори на официалната церемония са Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Българската телеграфна агенция, Dnes.bg, Economic.bg, Money.bg, в-к Банкер, в-к Стандарт и Insmarket.bg и др.

pic

Организационният комитет на годишните награди получи поздравителен адрес от г-н Румен Спецов, изпълнителен директор на Националната агенция по приходите.

От името на Управителния съвет на Фондацията искрено поздравявам всички наградени в този високопрестижен, национален конкурс на небанковия застрахователен и осигурителен сектор в Р България – 2022 г.

Председател на УС /п/
проф. Нено Павлов

picПубликувано на 28.05.2021

„Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и “Застрахователен брокер на годината” за 2020 г., годишни награди на фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.

На 27 май 2021 г. бяха връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас - „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и “Застрахователен брокер на годината” за 2020 г., както и годишните награди на фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.

Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).

Наградите бяха връчени на официална церемония в аулата на ВУЗФ, проведена в онлайн формат, заради противоепидемичните ограничения и беше излъчена на живо във фейсбук страницата на висшето училище.

Специални гости на церемонията бяха г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика, г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор".

Г-н Бойко Атанасов, се обърна към присъстващите и зрителите с думите: „Когато кризата се разгърна, секторът на застраховането и пенсионното осигуряване имаше от една страна избор да продължи да действа по инерция и по утъпканите, но устойчиви модели, като се старае да предотврати евентуални загуби. От друга страна, обаче, пред нас стои изборът да създадем нови начини на опериране на пазара и в отношението с клиентите. Днес ясно виждаме, че участниците на застрахователния и пенсионно-осигурителния пазар успяват успешно да се адаптират към предизвикателствата на средата чрез внедряване на все повече дигитални услуги и мобилните финтех приложения, чрез изграждането на организационна култура за работа, в която да се запазят добрите и работещи практики и да се внедряват нови, адекватни за пазара и условията...“

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” връчи за 23-та поредна година своите национални персонални награди за 2021 и 2020 г. на най-заслужилите експерти и професионалисти, лидери в областите застраховане и осигуряване на небанковия финансов сектор. Отличените със специалните национални призове в трите категории представи проф. д-р ик.н. Нено Павлов, председател на УС на Фондацията с обръщението:

Уважаеми колеги и гости, Щастлив съм да обявя от името на Управителния съвет носителите на 23-то издание на националните награди на Фондацията „За цялостен принос - 2021г. Изборът на отличените е направен на база утвърдените от УС оценъчни критерии за трите категории, които са публикувани на сайта на Фондацията.

Драги колеги, миналогодишното 22-ро издание на наградите на Фондацията се извърши онлайн в Деня на застрахователя - 1 октомври 2020 г., с подкрепата на Асоциацията на българските застрахователи и лично на нейния председател г-н К. Велев, за което искрено му Благодаря. Поради пандемията, процедурата се ограничи само до широкото публично представяне на носителите без физическото връчване наградите. От уважение към постиженията на наградените и решение на председателството, това ще направим на днешната официална церемония.

pic

Призьорите получават специално изработена статуетка на Богинята на победата „Нике”, Почетна грамота и Значка с лика на Патрона на Фондацията. С наградата „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване” за 2021 г. бе удостоен доц. д-р Бисер Петков, връчена му от г-н Лазар Лазаров, зам. министър на труда и социалната политика.

Със същия приз за 2020 г. беше отличен г-н Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ПОК „Доверие” АД, който официално му бе връчен от г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика.

pic

Призът „За цялостен принос в развитието на българското застраховане 2021“ получи г-н Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. Наградата му връчи г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор.

Първата награда „За цялостен принос в развитието на българското застраховане – 2020“ г. бе връчена на проф. д-р Стоян Проданов, изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс” АД и ръководител на катедра „Финанси” в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов от г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика.

pic

С втората специална награда „За цялостен принос в развитието на българското застраховане – 2020“ г. бе удостоен г-н Петър Аврамов, зам.- председател на Съвета на директорите на ЗД ”Евроинс” и председател на Надзорния съвет на „ЗД ЕИГ Ре” АД, връчена му от г-н Константин Велев, председател на Асоциацията на българските застрахователи в България.

pic

С наградата „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането – 2021“ г. бе отличена г-жа Моника Минкова, зам. председател на УС на БАЗБ и регионален мениджър RENOMIA България. Призът й беше връчен от доц. д-р Григорий Вазов, ректора – домакин на церемонията - Висшето училище по застраховане и финанси.

pic

Носител на Националния приз в тази категория за 2020 г. е г-н Михаил Антонов, управител на застрахователен брокер „АВВИ” ООД. Церемонията завърши по традиция с обща снимка на всички наградени компании и призьори, официални гости и членове на Организационния комитет.

Медийни партньори на годишните награди са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, Money.bg, Еconomic.bg, Standartnews.com, Insmarket.bg.

pic

Видео

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,
Председател на УС на Фондация
„Проф. д-р В. Гаврийски“
Публикувано на 01.10.2020

Национални награди на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски” – 2020 г.

Уважаеми колеги,

В деня на прекрасния професионален празник 1 октомври, за мен е истинско удоволствие да представя решението на Управителния съвет за носителите на Двадесет и второто издание на традиционните национални, персонални награди на фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски” - 2020 г. Радостни сме, че Статуетката на Богинята на победата „Нике” и значката с лика на Патрона на Фондацията се връчват на заслужили и утвърдени специалисти и мениджъри в българското застраховане и осигуряване. Това са лица, които в хода на годините със своите професионални, иновативни и лидерски качества, с креативен дух, експертиза, почтеност, хуманност и позитивни нагласи за интелигентно надграждане са допринесли изключително много за европейската промяна и развитието на модерното предприемачество, в аспекта на приоритетите, бизнес средата и градивните ценности на бъдещето. Изборът на УС, извършен по утвърдените критерии и процедура е:

Национален приз „За цялостен принос в развитието на българското застраховане”

Национален приз „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване”

Национален приз „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането”

Честито и на многая лета!

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,
Председател на УС на Фондация
„Проф. д-р В. Гаврийски“
Публикувано на 01.10.2020

Честит празник на българските застрахователи

Уважаеми членове и партньори на Фондация „проф. В. Гаврийски“,

Уважаеми колеги,

За мен е чест от името на Управителния съвет да Ви поздравя по повод празника на българските застрахователи. С особено уважение и признателност в празничния ден, отбелязваме безспорните Ви успехи в съхраняването и обогатяването на постигнатото в развитието на застрахователния сектор и защитата на потребителските интереси на клиентите и обществото. Високите бизнес стандарти, интелект, култура и бизнес ценности, които отстоявате, основани на далновидния и мъдър мултикултурен поглед към дигиталното развитие и глобалната конкуренция, Ви правят високо уважавани, успешни и значими пазарни бизнес институции, с гражданска чувствителност и социални каузи в обществото.

Бъдете здрави, мъдри и целеустремени, радвайте се на нови успехи и признание в преследването на мечтите си, по стремителния път към неопределеното бъдеще!

Сполай Ви и Честит празник!

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,
Председател на УС на Фондация
„Проф. д-р В. Гаврийски“
Публикувано на 05.01.2020

В памет на 110-та годишнина от рождението на Патрона на Фондацията

проф. д-р ик. н. Нено Павлов, проф. д-р Радослав Габровски

Професор Велеслав Гаврийски е роден на 8 юли 1909 г. в с. Кормянско, област Габрово в интелигентно, модерно за времето учителско семейство. Баща му, Димитър Гаврийски (1879-1945 г.), е доктор на филологическите науки и редовен преподавател в Берлинския университет, забележителен философ, отличен педагог, литератор, езиковед (член на Съюза на българските писатели), издател на учебници по английски, немски и френски език, авторитетен културен деятел в страната през първата половина на миналия век. Той е автор на задълбочено изследване върху академичната дейност на германските висши търговски училища. Още от момента на откриването на Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“- Свищов (понастоящем Стопанска академия „Д. А. Ценов”) – 8 ноември 1936 г. лично от Цар Борис III, до пенсионирането си той заема академичната длъжност „професор“ по немски език и директор на Специализиран институт за обучение по чужди езици (езикознание) във висшето училище.

Прочетете повече
Публикувано на 22.07.2019

Национални награди на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски” – 2019 г.

Уважаеми членове, симпатизант и приятели на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски“,

На тържествена церемония в гр. София, хотел „Маринела”, зала „София Гранд“ на 30 май 2019 г. бяха връчени специалните годишни награди в застрахователния сектор - „Застраховател на годината”, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и “Застрахователен брокер на годината“, с организатори Висшето училище по застраховане и финанси, фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българската асоциация на застрахователните брокери.

Сред официалните гости на церемонията присъстваха Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание, Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризма в Народното събрание, Юлиана Димитрова, секретар по икономика и инвестиции на Президента, проф. Стати Статев, ректор на УНСС, Лидия Шулева, екс вицепремиер на РБългария, Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, заместник-председателите на КФН Диана Йорданова, Илиана Христова и Мария Филипова, Владимир Савов, член на КФН, Ивайло Иванов, управител на НОИ, Цветан Цветков, председател на Сметната палата и други.

Началото на тържеството бе открито с обявяването и връчването за 21-ва поредна година на националните призове на Фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски“ на най-изявените експерти и заслужили професионалисти в сферата на застрахователния и осигурителния небанков сектор на страната.

Националната награда на Фондация ”проф. д-р Велеслав Гаврийски” – „За принос в развитието на посредничеството в застраховането“ бе връчен от проф. д-р ик. н. Стати Статев, ректор на УНСС на г-н Стефан Енчев, чийто възпитаник е носителят на наградата.

Г-н Стефан Енчев е собственик и управител на „Брокер инс“ ООД, лицензиран под № 8 далеч в началото на възникването на застрахователното посредничество в България. Придобива бакалавърска и магистърска степен по специалността „Финанси и банково дело“ в УНСС – 1995 г. През 1991 г. поставя началото на своята кариера като „застрахователен агент“. Участва в създаването през 1993 г. на „Стрийм“ ООД – дружество работещо като застрахователен посредник. В периода 1994-1995 г. е изпълнителен директор на застрахователна компания, а 1996-1997 г. – управител на посредническа фирма. От 1998 г. до момента заема позицията управител на дружество – застрахователен брокер на българския и европейския пазар.

Носителят на националната награда на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски” – „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване” бе обявен от проф. д-р ик. н. Стати Статев, ректор на УНСС, чийто възпитаник е носителят на наградата - г-н Кирил Червенков.

Г-н Кирил Червенков е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „ЦКБ-Сила“ АД. Завършил е висше образование в УНСС, специалност „Счетоводство и контрол“ с отличен успех. Заемал е позициите изпълнителен директор и член на УС на Пенсионноосигурително дружество „Лукойл Гарант-България“ АД (2002-2009г.), член на Съвета на директорите на на „ЛГ Брокерс“ АД (2002-2018г.), финансов директор на „РОСБУЛНЕФТ“ АД-Бургас (1996-1999г.), управител на клоновете на „БРИ Банк“АД, „РОСЕХИМ Банк“ АД, „ДЗИ Банк“ АД, „СИБанк“ АД – Бургас (1993-1999г.), главен счетоводител на „Пластмасови изделия“ ООД, Средец и др. Член е на БАДДПО и председател на Комисията по етика в пенсионносигурителния бранш.

Голямата награда на Фондация ”проф. д-р Велеслав Гаврийски” – „За цялостен принос в развитието на българското застраховане” бе връчена от г-жа Лидия Шулева, бивш вицеприемиер и министър на икономиката на Република България на г-жа Светла Несторова-Асенова

Г-жа Светла Несторова-Асенова е главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Застрахователно дружество „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, настоящ лидер на българския застрахователен пазар, постоянен член, а от 2015 г. председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи в България, член на Стратегическия комитет на Insurance Europe, член на Надзорния съвет на „Глобал Сървисиз България“ АД. Висше образование придобива в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по Трудова и организационна психология, както и по Клинична и консултативна психология. Притежава квалификация за „Икономист мениджър“ и по Стратегическо планиране и целеполагане. Тя е Сертифициран коуч – обучител в областта на коучинга. Специализира в IEDC-Bied School of Management и в Gen Re Business School. Работила е като член на Надзорния съвет на Winner Life Vienna Insurance Group – Македония, изпълнителен директор и член на УС на ЖЗК „Български имоти“, член на борда на директорите на ЗАД “Булстрад здраве“, мениджър в AIG Life Bulgaria, асистент по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Призьорите на фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски” получават специално изработена паметна Статуетка на богинята на победата „Нике“, Почетна грамота и Значка с лика на патрона на Фондацията.

Паралелно с това, в Деня на икономиста в България на 11 юни 2019 г. се проведе официалната церемония по награждаването на победителите на 15-ия Национален конкурс - есе „Млад икономист – 2019“, „Младите за силна икономика“ на тема „Човешкият капитал и благоденствието на България“ в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи до 35 години”. Традиционната, Специална парична награда и Почетна грамота за много добро представяне на Фондация „проф. д-р Велеслав Гаврийски“ бе връчена на студентите от Университета за национално и световно стопанство – София Виктория Ивова Миладинова и Константин Стоянов Патрашков.

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,
Председател на УС на Фондация
„Проф. д-р В. Гаврийски“Публикувано на 15.05.2019

Отличават се най-добрите компании в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор на България за 2018 година

За 21-ва година Фондация “Проф. д-р В. Гаврийски” ще връчи своите специални награди “За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, “За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането” и „За цялостен принос в развитието на осигурителните системи в България“ на заслужили експерти и мениджъри, лидери и експерти в своя сектор.,

За eдинадесета поредна година ще бъдат връчени най-престижните институционални годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор - „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината”. Организатори на събитието са Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българската асоциация на застрахователните брокери и Асоциацията на застрахователните брокери, които ще отличат най-добрите компании в сектора

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония на 30 май от 19.00 часа в столичния хотел “Маринела“, зала “София Гранд”.

По традиция отличията на дружествата се връчват в 9 категории, като победителите ще бъдат определени от експертно жури, в лицето на представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.

Най-добрите компании ще получат призове в следните категории:

Очаква се на тазгодишната церемония по връчване на наградите да присъстват над 250 гости. Събитието по традиция се посещава от застрахователния и финансовия елит на България, ръководители на държавните институции и регулаторните органи, на академичните среди и бизнеса.

Медийни партньори на събитието са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Bulgaria on Air TV, Еconomic.bg, сп. “Икономика”, в. “Банкеръ”, в. “Стандарт”, Money.bg, Insmarket.bg.
Публикувано на 31.05.2018

Юбилейно приветствие 2018

Уважаеми членове на Управителния съвет,
Уважаеми членове и партньори на Фондация „В. Гаврийски“,
Скъпи носители на специалните награди на Фондацията
,

За мен е истинско удоволствие да Ви поздравя по повод Юбилейното двадесето издание на традиционните персоналните награди „Застраховател, осигурител и брокер на годината“. По традиция с тяхно обявяване и връчване статуетката на Богинята „Нике“, Фондация „В. Гаврийски“ отличава заслужилите и утвърдени професионалисти и мениджъри за цялостен, личен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване, откриващ още по-добри перспективи пред конкурентоспособността на българското предприемачество за един по-добър свят. Това са лицата, които в хода на времето и годините със своите професионални, иновационни и лидерски качества, креативен дух и позитивни нагласи са допринесли много за постигането на отлични кариерни и институционални резултати в двата сектора.

Забележителното е, че във времето колегите победители са показвали все по-устойчив професионализъм и интелигентно израстване за правене на конкурентоспособен бизнес, стремеж да бъдат водещи в бранша. Това ги прави лидери в подмладяването на застрахователната и осигурителната аудитория, като реален генератор на стабилност, на развитие и европейска промяна в аспекта на приоритетите и ценностите на бъдещето.

Членовете на Управителния съвет винаги са посрещали и организирали това начинание с много ентусиазъм, екипност, желание за обективна оценка и признание на постигнатите резултати в двата важни сектора на небанковата финансова система. Много емоция и отговорност сме влагали в изпълнението на всички действия, съпътстващи конкурсната процедура по номинацията и избора на най-добрите застрахователи и осигурители, заслужили със своите постижения и принос престижните национални награди на Фондацията, отвъд политическия и субективния контекст на справедливото, добронамереното и безпристрастното личностно награждаване.

Искрено се надявам тази наша мисия да продължи дълго, макар и променяна в динамиката на времето, защото да отдаваш заслужено признание е ценност на мъдрите, интелигентните, на признателните и справедливите, на носителите на новото, градивното и перспективата. На многая лета!

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,
Председател на УС на Фондация
„Проф. д-р В. Гаврийски“
Публикувано на 09.06.2018

Новият носител на наградата на Четиринадесетия Национален конкурс „Млад икономист – 2018.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика”

На 9 юни 2018 г. в Конферентната зала на Научно-техническите съюзи, София, ул. „Раковска “ № 108 се проведе официалната церомония за награждаване на участниците в Четиринадесетия Национален Конкурс „Млад икономист – 2018” на тема „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства“, в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи до 29 г.”, организиран от Съюза на икономистите в България.

Специалната награда (200 лв. и Почетна грамота) на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски” - София бе присъдена на Ния Николаева Валентинова, ученичка в Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура, Горна Баня.
Публикувано на 31.05.2018

Двадесето юбилейно издание на престижните награди на Фондация „проф. В. Гаврийски“

За двадесета поредна година Фондация „проф. В. Гаврийски“ връчи традиционните специални награди за „Цялостен принос в развитието на българското застраховане“, за „Цялостен принос в развитието на осигурителните системи в България“ и за „Особен принос в развитието на посредничеството в застраховането“ на утвърдени професионалисти и мениджъри, лидери в своите сектори през изтеклата 2017 г. Призьорите на фондацията получават специално изработена статуетка на богинята на победата „Нике”, почетна грамота и значка с лика на патрона на Фондацията.

Паралелно с това съорганизаторите връчиха престижните награди, добили гражданственост като застрахователните „Оскари” – „Застрахователно дружество на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и “Застрахователен брокер на годината”.

Тържествената церемония се превърна в едно от най-значимите събития на небанковия финансов сектор, подкрепено с подготовката и отпечатването в луксозен формат на печатно издание на български и английски език, пресъздаващо историята на наградите и техните носители през изтеклия период. Забележителното събитие се проведе на 30 май от 19.30 часа в “София Хотел Балкан“, зала “Роял” в присъствието на повече от 250 гости от банковия и небанковия финансов сектор, политици, народни представители, министри, представители на надзорни органи, академичните среди, работодателски и синдикални организации. Официалните организатори на церемонията са фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българската асоциация на застрахователните брокери.

Сред официалните гости на празничната вечер присъстваха г-н Валери Симеонов, вицепремиер по икономическата и демографската политика, г-н Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 44-то Народно събрание, г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, г-жа Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор, заместник-председателите на КФН Ралица Агайн-Гури и Диана Йорданова, Владимир Савов, член на КФН, проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет и членовете му Любомир Дацов, Дора Андреева и Юнал Тасим, проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Весела Караиванова-Начева, подуправител на НОИ и др.

За първи път на церемонията присъстваха и чуждестранни гости от Европа – г-н Джъстин Рей, зам.-ръководител, департамент “Политики” на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Фалко Валкенбург, член на Съвета на директорите на Европейската актюерска асоциация, Киара Сандон, старши съветник по въпросите на политиката, Европейска асоциация за управление на фондове и активи, EFAMA, проф. Ханс ван Миртен, преподавател по пенсионно право от Университета в Утрехт и Дитер Пшайдл, ръководител по европейските въпроси, Виена Иншурънс Груп.

Церемонията бе открита от ректора на ВУЗ и член на организационния комитет доц. д-р Григорий Вазов, който в чест на юбилейната годишнина връчи специално изработени плакети и грамоти на останалите членове на ОК: Светла Несторова, председател на УС на АБЗ, проф. д.ик.н Нено Павлов, председател на УС на фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, г-н Никола Абаджиев, председател на УС на БАДДПО, г-жа Ивета Кунова, председател на УС на БАЗБ, г-н Орлин Пенев, член на УС и изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България“, изп. директор на ЗАД “Енергия, почетен член на ОК с право на глас, Данчо Данчев, председател на УС и главен изпълнителен директор на “Дженерали България Холдинг“ ЕАД, почетен член на ОК с право на глас и проф. д-р Григор Димитров, преподавател във ВУЗФ, член на НЗОК, главен директор „Осигурителни отношения”, Българска стопанска камара.

Номинирането за носителите на наградите на Фондацията се извърши на основание приетите от Управителния съвет критерии:

1. лицето да е гражданин на Европейския съюз;

2. да се ползва с авторитет и добро име в професионалните среди;

3. да притежава висок и признат от гилдията професионален, административен и управленски опит;

4. със своята икономическа активност в рамките най-малко три финансови години да е допринесъл за развитието на компанията (компаниите), респективно за най-голям обем продажби, пазарен дял, печалба и платени данъци и др.

5. да има значителна публична ангажираност и принос за развитието на българското застраховане/осигуряване и посредничество, като политики, добри практики, включително в законодателни инициативи и дигитални проекти, донорски програми, социални инициативи, подпомагане на академични проекти, студентски практики и др.

6. да има принос в развитието на персонала и инвестирането в човешки капитал, да подкрепя иновативни програми за продължаващо обучение, повишаването на квалификацията, участието в социални програми и социални мрежи, насърчава бизнес етиката и корпоративната социална отговорност.

По повод Българското председателство на Съвета на ЕС и юбилейната 20-та годишнина от учредяването на националните призове на Фондацията, юбилейната награда „За особен принос в развитието на осигурителните системи“ бе присъдена на Мати Лепала, генерален секретар на PensionsEurope, Брюксел, Белгия. Наградата връчи проф.д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, зам.-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Репубика България.

Г-н Мати Leppala е генерален секретар и главен изпълнителен директор на „PensionsEurope” – водещата представителна организация в областта на пенсионното осигуряване в Европа, обединяваща 24 национални сдружения на пенсионните фондове в ЕС с общо над 100 милиона осигурени лица и активи от 4 трилиона евро. Мати е също председател на Групата за професионално пенсионно осигуряване към Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA във Франкфурт на Майн, Германия. Притежава международно признатата магистърска степен по право – LLM и магистърска степен MBA в областта на застраховането и финансовите услуги.

Призът „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“ бе присъден на г-н Данчо Данчев, председател на УС и главен изпълнителен директор на „Дженерали застраховане“ АД. Наградата му бе връчена от председателя на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ “Св. Иван Рилски” проф. д-р инж. Любен Тотев.

Г-н Данчо Данчев е гл. изп. директор на „Дженерали Застраховане“ АД, София. Заемал е позициите председател на Управителния съвет (УС) и гл. изпълнителен директор на Застрахователна компания „Виктория“, председател на Съвета на директорите и гл. изпълнителен директор на ДЗИ, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи. Завършил е специалността „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов. Носител е на наградата мистър „Икономика-2011г."- за принос в развитието на услугите и търговията.

Наградата „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ в България получи г-н Николай Марев, главен изпълнителен директор Пенсионно-осигурителна компания „ДСК- Родина” АД. Тя му беше връчена от министъра на труда и социалната политика доц. д-р Бисер Петков.

Г-н Николай Марев е гл. изпълнителен директор на Пенсионноосигурително дружество „ДСК – Родина“ с 1 млрд. евро управлявани активи. Заемал е управленски позиции в Merkantil Bank Zrt, Budapest (директор международни операции), „Банка-ДСК“ ЕАД, София (прокорист), OTP Bank R.t., Budapest (консултант по проекта за придобиване на Банка ДСК), Cefin Holding S.A., Budapest (финансов директор), ORESA Ventures N.V., Brussels (бизнес контрольор), Philip Morris Inc., Lausanne, Switzerland (одитор), Coopers & Lybrand, Budapest (асистент одитор) и др. Г-н Марев е член на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители във Великобритания. Завършил е бакалавърска програма по счетоводство и международна икономика в State University of New York, както и магистърска програма по бизнес администрация в Corvinus University of Budapest.

Специалната награда „За особен принос в развитието на посредничеството в застраховането“ получи г-н Янаки Янакиев, управител на Застрахователен боркер “Амарант България“. Наградата му беше връчена от проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на Университета за национално и световно стопанство, който е завършил.

Г-н Янаки Янакиев е акционер и управител на група от дружества, развиващи дейности в сферата на застрахотвателните и финансови услуги, вкл. на един от най-големите застрахователни брокери в България – „Амарант България“ ООД с над 250 000 клиента в страната. В момента е зам. председател на Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), а преди това член на УС на Международно летище София и УС на Българската федерация по тенис. Придобива бакалавърска степен по специалността тенис в Национална спортна академия, магистърска степен по специалността „Маркетинг“ в УНСС – София и по Здравна политика и мениджмънт в Медицинска академия-София.

Официалната церемония приключи с обща снимка на всички наградени, награждаващи официални лица и членове на Организационния комитет.

Медийни партньори на събитието бяха Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria On Air TV, Rabota.bg, сп. “Икономика”, Economic.bg, в-к “Банкеръ”, в. “Стандарт”, сп. “Мениджър”, Insmarket.bg и Eпицентър.бг., а генерални спонсори Office 1 Superstore, винарска изба “Eйнджълс Естейт” и Unique Estates.

празна колона