За нас

История

Фондация “Проф.д-р В.Гаврийски” навърши 10 години през 2006г., тя бе учредена на 26.09.1996г. с участието на 45 физически и юридически лица. Това е видно от подписания на тази дата Устав на фондацията. Най-големи заслуги за това имат г-н Максим Максимов, чиято беше идеята за създаването на фондацията, г-жа Таня Свечникова и г-жа Диана Иванова, които извършиха организационната работа по реализирането на идеята, Методи Христов, който бе първият председател на Управителния съвет на фондацията. Реално съдебната регистрация на фондацията бе осъществена на 01.04.1997г. При учредяването на фондацията, в съответствие с изискванията на Устава, бе утвърден Управителен съвет от 11(единадесет) члена: Румен Янчев, Теменуга Ненова, Методи Христов, Янаки Андреев, Господин Стоянов, Нено Павлов, Снежана Христова, Петрозар Петков, Диана Иванова, Добромир Гущеров и Максим Максимов. През първия етап, от създаването до края на 1998г., УС на фондацията насочва усилията си към развиване на следните дейности:

Вторият етап от развитието на фондацията обхваща периода от 1999 до 2007г., с председател на УС – Янаки Андреев, зам.председател Максим Максимов и главен секретар Диана Иванова. През този период действа избрано оперативно бюро от членовете на УС, в състав: Янаки Андреев, Максим Максимов, Диана Иванова, Теменуга Ненова и Петрозар Петков. Като цяло основните направления от дейността на фондацията се запазват и обогатяват с нови дейности:

Третият етап в развитието на фондацията, от март 2008г. до настоящия момент, е свързан с промяната на ръководството и приемането и утвърждаването на нов устав, регламентиращ дейността й.

Oсновни насоки за развитие: