За нас

Членове:

Юридически лица:

 • ЗАД “Алианц България”
 • „Асоциация на застрахователните брокери в България”
 • ПОД „Алианц България”
 • ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"
 • ДЗИ Животозастраховане ЕАД
 • „Дженерали застраховане „ АД
 • ТБ „ДСК” АД
 • ЗАД “Енергия”
 • ЗК “Уника Живот” АД
 • Национален Осигурителен Институт
 • Стопанска Академия “Д.А.Ценов”
 • Висше училище по застраховане и финанси
 • Вестник „Застраховател прес”
 • ТБ “Уникредит Булбанк”АД
 • ЗК „Лев Инс”
 • ЗК „Уника „ АД
 • ЦКБ АД
 • ПОК "Съгласие" АД
 • ЗК ”Медико 21” АД
 • УНСС
 • Икономически университет- Варна
 • Българска асоциация на застрахователните брокери
 • Аудатекс Саутийст Юръп ЕООД
 • АЛДДЗО
 • Иконометрика ЕООД
 • ЗД „Бул Инс” АД
 • Обединени застрахователни брокери

Физически лица:

 • Ани Методиева Михайлова
 • Антони Кирилов Стоянов
 • Ася Миркова Аксентиева
 • Ахмед Кемал Абдиев
 • Васил Владимиров Стоименов
 • Венцислав Константинов Велев
 • Господин Илиев Стоянов
 • Григорий Цветанов Вазов
 • Данчо Боянов Джиков
 • Проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева
 • Проф.д-р Йордан Христосков
 • доц.д-р Йото Доков Йотов
 • Костадин Иванов Пеев
 • проф.д.ик.н.Лариса Орланюк-Малицкая
 • Любомир Цоков Найденов
 • Максим Страшимиров Максимов
 • проф.Марин Иванов Нейков
 • Мартин Сергиев Аврамов
 • проф.Методи Димитров Христов
 • Милка Христова Велева
 • проф.д-р.ик.н.Нено Павлов Ненов
 • Нина Игнатова Митева
 • Петрозар Николов Петков
 • Петър Георгиев Андасаров
 • Светослав Велеславов Гаврийски
 • Цветанка Донкова Крумова
 • Юлиян Александров Стамболджиев
 • Владимир Илиев Тодоров
 • Любомир Симеонов Божичков
 • Димитър Александров Везюв
 • Татяна Йорданова Чонкова
 • Светослав Рачев Рачев
 • Антоанета Михайлова Димоларова
 • Цонка ИвановаТаушанова
 • Васимир Иванов Радулов
 • Алекси Филипов Тасев
 • Николай Иванов Генчев
 • Светла Иванова Несторова
 • Николай Тодоров Здравков