Проекти:

Практико-приложни проучвания, оценки и становища за небанковия застрахователен и осигурителен сектор

По този проект Фондация „ Проф.д-р Велеслав Гаврийски” реализира програма за практико- приложни изследвания в няколко насоки:

Партньори в практико- приложните изследвания са: Майкростат Аналитикс ООД (фирма специализирана в проучвания и анализи чрез статистически методи) и застрахователни компании, участващи в съответните проекти.