Проекти:

Стипендии и спонсориране

Стипендианти на Фондация ”Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, обучавани по бакалавърски и магистърски програми в специалността „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Д.А.Ценов”