Проекти:

Номинации с приза “За цялостен принос в развитието на българското застраховане"

Новите критерии, приети от УС от 2008 г. са:

В хронологичен ред ежегодните номинации на личности с най-голям принос в застраховането са следните:

Номинации с приза "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване"