Проекти:

Проектен принцип в дейността

От 2008 година Управителният съвет въвежда проектния принцип в организацията, финансирането и дейността на Фондацията. Програмата за 2009г. включва следните проекти: