Дейности:

Конференции

”Застрахователната теория и практика- реалности,бариери и предизвикателства”

Проведена на 22-23 ноември 2002г. в СА”Д.А.Ценов”-Свищов

12 доклада

Съорганизатори:

Заключителен документ:

”Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика”

Проведена на 13-15 май 2004г в СА”Д.А.Ценов”-Свищов

23 доклада

Съорганизатори:

Заключителен документ:

”Актуални проблеми на застраховането”

Проведена на 17-18 юни 2005г. СА”Д.А.Ценов”-Свищов

19 доклада

Съорганизатори: