Дейности:

Статуетка

Номинации с приза “За цялостен принос в развитието на българското застраховане"

В хронологичен ред ежегодните номинации на личности с най-голям принос в застраховането са следните:

Номинации с приза “За цялостен принос в развитието на българското осигуряване"

„За цялостен принос в развитието на застрахователното посредничества”

Трета награда Застрахователен брокер

Tрета награда богинята Нике 2016 Застрахователен брокер