Дейности:

Презентации

Професионална дискусия с участието на висшия корпоративен мениджмънт на тема:

„Опасности пред застрахователния бизнес в България - 2011"

Презентация на Теменуга Ненова- Изпълнителен Вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" и зам.председател на УС на ЗАД"Алианц България"

Теменуга Ненова

„Кризата в застраховането и осигуряването, a след това?

Презентация на д.ик.н. Никола Абаджиев - Председател на "Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване"

Никола Абаджиев